ОБЯВА ТЕРЕН ЗДРАВНА СЕЛАНОВЦИ №1 -70723.501.1332 - 14.00 - 15.08.2022

Създадена на Сряда, 27 Юли 2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед№РД-11-272/27.07.2022г.на Кмета на община Оряхово и Решение №368 по протокол №40/30.06.2022г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен частна собственост (АпОС№3266/14.07.2020г.), петно №1 (за търговска дейност с нехранителни стоки),с площ 16.5м² за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за монтаж в общинско дворно място, с административен адрес с.Селановци, общ.Оряхово, ул.“Сергей Румянцев“, с кад.№70723.501.1332, урегулирано в парцела I-ваЗа здравна служба, трафопост и озеленяване“, в кв.307 по ЗРП на с.Селановци, при начална тръжна цена на месец 40.00лв. (четиридесет лева) без ДДС и срок - 5(пет) години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 12.08.2022г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 12.08.2022г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 12.08.2022г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 15.08.2022г. от 14,00ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024