Обявление на Общинска служба земеделие – гр. Оряхово за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите за землища на община ОРЯХОВО за стопанската 2022/2023 година.

Писмо за обявяване на регистър по чл. 72, ал.3 от ППЗСПЗЗ Община Оряхово

2022 Обява Община Оряхово- Регистър чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ

Заповед на Директора на ОД “Земеделие” Враца издадена във връзка с чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗ

Писмо Заповед във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Община Оряхово

Заповед №174/01.08.2022г.

Протокол по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ /за разпределение на пасища между правоимащи лица/

Протокол по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ /за разпределение на пасища между правоимащи лица/

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО-2022г.

Правила

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2022 г

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022