Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" гр. Враца

Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" гр. Враца

ПРОТОКОЛ по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ - 2019/2020

Протокол от комисия за разпределение на пасища за стопанската 2019/2020

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОДЗ гр. Враца за стопанската 2018/2019

Горни Вадин 

Долни Вадин

Галово

Лесковец

Остров

Оряхово

Селановци 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022