Заповед №202/09.09.2021 г. на Директор на ОДЗ гр.Враца, във връзка с изменение на Заповед № 176/04.08.20201 г

Заповед №202/09.09.2021 г. на Директор на ОДЗ гр.Враца, във връзка с изменение на Заповед № 176/04.08.20201 г

Обява за заседания на комисия по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ.

Обява за заседания на комисия по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ.

Протокол на комисия чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на свободни пасища ,мери и ливади от ОПФ.

Протокол на комисия чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на свободни пасища ,мери и ливади от ОПФ.

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2021 г. Приложение №3 и ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО Приложение №2

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2021 г

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023