ЗАПОВЕД №233/21.09.2021 г.за землище на с. Остров за стопанската 2021/2022 г.

ЗАПОВЕД №233/21.09.2021 г.за землище на с. Остров за стопанската 2021/2022 г.

Заповед №202/09.09.2021 г. на Директор на ОДЗ гр.Враца, във връзка с изменение на Заповед № 176/04.08.20201 г

Заповед №202/09.09.2021 г. на Директор на ОДЗ гр.Враца, във връзка с изменение на Заповед № 176/04.08.20201 г

Обява за заседания на комисия по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ.

Обява за заседания на комисия по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ.

Протокол на комисия чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на свободни пасища ,мери и ливади от ОПФ.

Протокол на комисия чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на свободни пасища ,мери и ливади от ОПФ.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022