Заповед на Директора на ОД “Земеделие” Враца издадена във връзка с чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗ

Писмо Заповед във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Община Оряхово

Заповед №174/01.08.2022г.

Протокол по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ /за разпределение на пасища между правоимащи лица/

Протокол по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ /за разпределение на пасища между правоимащи лица/

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО-2022г.

Правила

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2022 г

Протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ.

Протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023