Информационни материали

logo bgeuИзготвени са материалите с информация за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по проект на община Оряхово : "Повишаване информираността на гражданите на Община Оряхово за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините,свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Материалите ще бъдат разпространени сред администрацията,кметствата и жителите на община Оряхово. Целта е да бъде информирано населението за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка една от държавите-членки за срок от шест месеца. Председателството се изпълнява от предварително определена група от три държави-членки – т.нар. „Трио“- за период от 18 месеца, които изготвят и следват обща програма. България е част от „Триото“ Естония – България – Австрия и поема ротационното председателство на Съвета на ЕС през януари 2018 г. от Естония.

"Повишаване информираността на гражданите на Община Оряхово за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018"

logo bgeuВ края на 2017 година се проведе конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините,свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. В резултат на процедурата бяха одобрени проекти на 93 общини,сред които е и Община Оряхово. Проектът на Община Оряхово има за цел повишаване на информираността на населението на община Оряхово за същността и ролята на ротационното председателство, за ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на ЕС. По проекта ще бъдат изготвени и разпространени сред населението информационни материали с информация за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024