Изпълнен проект

logo bgeuПриключи изпълнението на проекта на община Оряхово: "Повишаване информираността на гражданите на Община Оряхово за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините,свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

По проекта бяха изготвени и разпространени материали с информация за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 ,публикации в пресата и на сайта на община Оряхово. Целта на проекта бе повишаване на информираността на населението на община Оряхово за същността и ролята на ротационното председателство, за ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на ЕС.

Изготвени и разпространени материали

logo bgeuПрез месец март и април 2018г., бяха разпространени материалите с информация за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 . Материалите са разпространени сред администрацията, кметствата и институциите на територията на община Оряхово, Дирекция „Бюро по труда“ и Дирекция „Социално подпомагане“. С разпространените материали бе предоставена достъпна информация за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Материалите са разработени по проект на община Оряхово : "Повишаване информираността на гражданите на Община Оряхово за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините,свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024