"Повишаване информираността на гражданите на Община Оряхово за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018"

logo bgeuВ края на 2017 година се проведе конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините,свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. В резултат на процедурата бяха одобрени проекти на 93 общини,сред които е и Община Оряхово. Проектът на Община Оряхово има за цел повишаване на информираността на населението на община Оряхово за същността и ролята на ротационното председателство, за ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на ЕС. По проекта ще бъдат изготвени и разпространени сред населението информационни материали с информация за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE

Supply of information kiosk, furniture and equipment for the needs of the Municipality of Oryahovo within project CB007.1.11.273

Location – Town of Oryahovo, Vratsa District, Bulgaria

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023