Реализиран проект по Национален доверителен екофонд

logo

 

През 2018 година по линия на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд , бе изпълнен проект №295 „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградата на Общежитие,ул: „Сергей Румянцев“№9 в град Оряхово“ . Обектът представлява сграда с административен адрес гр. Оряхово, ул. „Сергей Румянцев“ №9, Общинско общежитие. За обекта се изпълниха следните видове строително-монтажни работи по части, както следва:

-топлинно изолиране на външни стени;

-подмяна на дограма;

-топлинно изолиране на покрива;

-обновяване на отоплението,чрез доставка и монтаж на инверторни климатици.

Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи за обекта възлиза на 490 007,08 лева без ДДС. Средствата са предоставени безвъзмездно по линия на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд, финансираща проекти, които водят до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове.

 IMG 5334             39143021 924753154376018 4682127381912092672 n

        Преди ремонта                                                                            След ремонта

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024