Укрепено свлачище по проект по ОПОС

    

 

статия 3  007  -1

Стартира раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма за храни

125392374 400192681153514 8366065098700768530 nНа 11.11.2020г. в Община Оряхово започна раздаването на хранителни и хигиенни пакети на 71 потребители по проект BG05M9OP001-2.101-0018-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово" - Компонент 3.

Средствата за осигуряването им са от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Пакетите са предназначени за лица и семейства, живеещи в социално уязвима ситуация, вследствие на пандемията от Covid-19, които не получават социални помощи по Закона за социално подпомагане и не са включени в списъците за подпомагане с хранителни пакети на уязвими лица.

 Общото тегло на един хранителен пакет е 18 кг. и съдържа трайни хранителни продукти. Осигурени са и предпазни маски, дезинфектант за ръце и други санитарни принадлежности.

Раздаването на пакетите ще продължи до  20  ноември и ще се извършва от служители на Общината, кметове и кметски наместници на населените места.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024