Реализирани проекти по Национален доверителен екофонд

Създадена на Понеделник, 13 Януари 2020

 

През 2019 година по линия на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд , бе изпълнен проект №295 „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийна ефективност на Административна сграда в гр. Оряхово, ул.” Андрей Чапразов” 29 и сграда за комплексно обслужване в с. Селановци, ул. “Стефан Стамболов”51.

Обект административна сграда в гр. Оряхово, ул." Андрей Чапразов"29 представлява сграда с административен адрес гр. Оряхово, ул. " Андрей Чапразов" 29. За обекта се изпълниха  строително-монтажни работи по части, както следва:

-топлинно изолиране на външни стени;

-подмяна на дограма;

-топлинно изолиране на покрива;

-обновяване на отоплението,чрез доставка и монтаж на инверторни климатици.

 

За обект сграда за комплексно обслужване в с. Селановци, ул. Стефан Стамболов"51 се изпълниха  строително-монтажни работи по части, както следва:

-топлинно изолиране на външни стени;

-подмяна на дограма;

-топлинно изолиране на покрива и частична подмяна на покривна конструкция и керемиди;

-обновяване на отоплението,чрез изграждане на отоплителна инсталация .

 

Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи за обекта 1 възлиза на 297 710.48лв , а за обект 2 е 371 593.90 лв . Средствата са предоставени безвъзмездно по линия на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд, финансираща проекти, които водят до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024