Информационни материали

Създадена на Петък, 02 Март 2018

logo bgeuИзготвени са материалите с информация за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по проект на община Оряхово : "Повишаване информираността на гражданите на Община Оряхово за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините,свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Материалите ще бъдат разпространени сред администрацията,кметствата и жителите на община Оряхово. Целта е да бъде информирано населението за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка една от държавите-членки за срок от шест месеца. Председателството се изпълнява от предварително определена група от три държави-членки – т.нар. „Трио“- за период от 18 месеца, които изготвят и следват обща програма. България е част от „Триото“ Естония – България – Австрия и поема ротационното председателство на Съвета на ЕС през януари 2018 г. от Естония.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024