Провеждане на растителнозащитни дейности на 15 и 16 април 2020

Създадена на Четвъртък, 09 Април 2020

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило Уведомително писмо с вх. №АБ-94-155/07.04.2020 г. от фирма “Агротехрем” ООД,

адрес: гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 15.04.2020 г. до 16.04.2020 г. от 16:30 до 18:30 часа. ще се третира пшеница с препарати:

-         Палас - хербицид - с карантинен срок 0 дни при доза 20 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител – див овес.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

 

Землище Лесковец:

-         Масиви - 2,6,8 и 12  – 960 дка, отстояние от населено място2 км. отстояние от съседно селище на 4 км.; дата на третиране 15.04.2020г.

 

 

 Уведомително писмо с вх. №25-00-102/06.04.2020 г. от фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

 

от 14.04.2020 г. до 16.04.2020 г. от 10:00 до 18:00 часа. ще се третира пшеница с препарати:

 

-         Биатлон 4Д-хербицид - с карантинен срок 0 дни при доза 4,5 гр./дка.

 

-         Капало – фунгицид – карантинен срок 35 дни при доза 100 мл./дка

 

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели и брашнеста мана.

 

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

 

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

 

 

Землище Оряхово:

 

-         Масив 37 - „Торбово”   – 470 дка, отстояние от населено място 1 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

 

-         Масив 41 - „Пиперково”   – 720 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

 

-         Масив 49 - ДЗС   – 380 дка, отстояние от населено място 1 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

 

-         Масив 13 - „Ракетна”   – 220 дка, отстояние от населено място3 км. отстояние от съседно селище на 2 км.

 

 

 

Землище Лесковец:

 

-         Масиви - 2,6,8 и 12   – 960 дка, отстояние от населено място2 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

 

 

 

Землище Горни Вадин:

 

-         Местност „Крушата”   – 2412 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

 

 

 

Землище Долни Вадин:

 

-         Местност „Стръмба”   – 130 дка, отстояние от населено място 5 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023