Свободни работни места към 09.09.2021г.

Създадена на Понеделник, 13 Септември 2021

 

AZLogo

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.09.2021г.

 

Работни места за висше образовани

 

1 ръководител звено

1 учител, ресурсен

1 уредник, музей

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 учител, детска градина

1 старши учител, начален етап на основното образование IIVклас

                                                                                                                                                                                                                                              

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

1 главен специалист

3 машинен оператор, силози

2 младши специалист

1 образователен медиатор

1 охранител

1 чистач / хигиенист

 

Попроект “Заетост за теб” – етап 2

 

1 общ работник

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021