Свободни работни места към 14.09.2023г.

Създадена на Четвъртък, 14 Септември 2023

AZLogo 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 14.09.2023г.

 

Работни места за висше образование

1 бр. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – учител по биология, микробиология и хигиена на храненето

1 бр. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – учител по история и география

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

6 бр. Машинен оператор, шиене

1бр. Чистач, производствени помещение

 

По схема”Младежка заетост”

1 бр. Общ работник

 

Попроект”Красива България”

3 бр. Общ работник

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023