2024г. регистър допускания

Създадена на Понеделник, 05 Февруари 2024

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на ПУП и ОУП

на територията на община Оряхово

2024 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-3/25.01.2024г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, обединяване на УПИ ХХ-749 и УПИ ХХІ-749 в квартал №360 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Скакуц“№87

Атанас Стоев Стоев

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024