Покана №17 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №16 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №15 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №14 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №13 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №12 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №11 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №10 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №9 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №8 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №7 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №6 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №5 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №4 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №3 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №2 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №1 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
ОП-5/2020
ОП-4/2020
ОП-3/2020
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022