Обява за обществена поръчка - 11/2017
ОП-07/2017
Обява за обществена поръчка - 10/2017
ОП-06/2017
ОП-05/2017
ОП-04/2017
Обява за обществена поръчка - 9/2017
Обява за обществена поръчка - 8/2017
Обява за обществена поръчка - 7/2017
Обява за обществена поръчка - 6/2017
ОП-03/2017
Обява за обществена поръчка-5/2017
Обява за обществена поръчка-4/2017
Обява за обществена поръчка-3/2017
Обява за обществена поръчка-2/2017
Обява за обществена поръчка-1/2017
ОП-02/2017
ОП-01/2017
Обява за обществена поръчка-4/2016
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022