Пазарна консултация 11/2019

Създадена на Петък, 04 Октомври 2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: "Доставка на техника с прикачен инвентар за разделно събиране и транспортиране на зелени и едрогабаритни отпадъци"

Покана/04.10.2019 г.

Техническа спецификация/04.10.2019 г.

Резултат от проведена пазарна консултация/15.10.2019 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024