Пазарна консултация 8/2019

Създадена на Сряда, 17 Юли 2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: „Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово"

Покана/17.07.2019 г.

Техническа спецификация/17.07.2019 г.

Образци/17.07.2019 г.

Резултат от проведена пазарна консултация/26.07.2019 г.

Индикативна оферта №1/26.07.2019 .

Индикативна оферта №2/26.07.2019 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024