Пазарна консултация 7/2019

Създадена на Четвъртък, 11 Юли 2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект: "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020"

Покана/11.07.2019 г.

Техническа спецификация/11.07.2019 г.

Образец на оферта/11.07.2019 г.

Резултат от проведена пазарна консултация/15.08.2019 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024