13.12.2013г.

00491-2013-0005 Документация за участие в открита процедура по опростени правила, съгласно ЗОП с предмет: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”

 

Образци

Разяснения 1 по открита процедура по опростени правила с предмет: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”.

Разяснения 2 по открита процедура по опростени правила с предмет: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”.

Уточнение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника” с 5 обособени позиции: I. Обособена позиция:„Доставка на мебели за информационен център”; II. Обособена позиция:„Доставка на сценично оборудване-осветление, звук и визуални устройства; III. Обособена позиция: „Доставка на парково оборудване”; IV. Обособена позиция: „Доставка на спортно оборудване”; V. Обособена позиция: „Доставка на ИТ оборудване;

 

Решение за класиране


 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024