13.12.2013г.

00491-2013-0004 Документация за участие в открита процедура по опростени правила, съгласно ЗОП с предмет: „Възстановяване на съществуващ парк в местността “Централно дере”, гр. Оряхово”

Количествена сметка

РАБОТЕН ПРОЕКТ  

File1  File2  File3   File4 

Образци

Разяснения 1 по открита процедура по опростени правила с предмет: „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”


 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024