„Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово – 2014 г.” с 4 обособени позиции: I. Материали; II. Плочки и бордюри; III. Други материали; IV. Инструменти;

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Преписка АОП: рег. № 9029366

Договор 04414/13.08.2014г. Предмет на договора: “Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово – 2014 г.” обособена позиция: I. Материали

Изпълнител: “БУЛМЕКС” ЕООД, гр. Бутан

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.4.

 

Договор № 03214/17.6.2014г. Предмет на договора: “Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово – 2014 г.” Обособена позиция II. Плочки и бордюри

Изпълнител: „АИГ-90” ЕООД, гр.Брацигово

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.4.

 

Договор № 03314/17.6.2014г. Предмет на договора: “Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово – 2014 г.” Обособена позиция III. Други материали

Изпълнител: „ТЕ-РА 09Ц” ЕООД, гр.Оряхово

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.4.

 

Договор № 03414/17.6.2014г. Предмет на договора: “Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово – 2014 г.” Обособена позиция IV. Инструменти

Изпълнител: „ТЕ-РА 09Ц” ЕООД, гр.Оряхово

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.4.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024