„Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци в Община Оряхово, миене на улици и депониране на битовите отпадъци до регионално депо м. “Марков баир” гр. Оряхово 2012г.”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор №02712/11.07.2012 г.

Преписка АОП: 00491-2012-0005

Предмет на договора: “Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци в Община Оряхово, миене на улици и депониране на битовите отпадъци до регионално депо м. “Марков баир” гр. Оряхово”

Изпълнител: „Астон Сервиз” ООД, гр. София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.2.

м. октомври - на 31.10.2014г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 10 800лв. с ДДС.

м. декември - на 23.12.2014г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 10 800лв. с ДДС.

м. декември - на 23.12.2014г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 10 800лв. с ДДС.

м. февруари - на 12.02.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 10 800лв. с ДДС.

м. март - на 09.03.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 10 800лв. с ДДС.

м. март - на 21.03.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 10 800лв. с ДДС.

м. април - на 09.04.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 10 800лв. с ДДС.

м. август - на 17.08.2015 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 18163.63 лв. с ДДС, по ф-ри с №3000004408/29.05.2015 г. и №3000004422/30.06.2015 г.

Информация/изпълнение на договор/

м. август - на 25.08.2015 г. е освободена банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 9720 лв. на основание т.10 от договора.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024