„Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

 

Преписка АОП: 00491-2012-0003

Договор №02814/05.06.2014г. Предмет на договора: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника” IV. Обособена позиция: „Доставка на спортно оборудване”

Изпълнител: ЕТ„Школснаб 2001-Антоанета Христова”

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

 

Договор № 02714/02.06.2014 г. Предмет на договора: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника” V. Обособена позиция: „Доставка на ИТ оборудване"

Изпълнител: „Партньорите” ЕООД, гр. София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

 

Договор № 04814/25.08.2014 г. Предмет на договора: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника” II.Обособена позиция: „Доставка на сценично оборудване-осветление, звук и визуални устройства”

Изпълнител: „НАТ” ЕООД, гр. София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

м. август - на 25.08.2015 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 31320,00 лв. с ДДС.

Информация /изпълнен договор/

м. септември - на 02.09.2015 г. е върната парична гаранция за изпълнение на договор в размер на 783 лв., на основание т.7 от договора.

 

Договор № 02914/05.06.2014г. Предмет на договора: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника” I.Обособена позиция: Доставка на мебели за информационен център”

Изпълнител: ЕТ„Школснаб 2001-Антоанета Христова”, гр.София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

м. август - на 31.08.2015 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 17292.70 лв.

Информация/изпълнен договор

м. септември - на 14.09.2015 г. е върната парична гаранция за изпълнение на договор в размер на 469 лв. на основание т.7 от договора.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022