„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово””, Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинанс

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор № 00414/20.01.2014г.

Преписка АОП: рег. № 9023816

Предмет на договора: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово””, Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС

Изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр.София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1.

м. октомври - на 16.10.2014г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 1 620лв. с ДДС.

м. март - на 16.03.2015г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 180лв. с ДДС.

м. септември - на 16.09.2015 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 2400 лв. с ДДС.

Информация /приключил договор/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022