„Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор №01714/07.04.2014 г.

Преписка АОП: 00491-2013-0004

Предмет на договора: „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”

Изпълнител: „Братя Пашкулеви” ООД, гр. Брацигово

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.4.

м. ноември - на 03.11.2014г. е извършено текущо плащане в размер на 48 909.02лв. с ДДС.

м. ноември - на 03.11.2014г. е извършено текущо плащане в размер на 15 938.00лв. с ДДС.

м. април - на 02.04.2015г. е извършено текущо плащане в размер на 29682.95лв. с ДДС.

м. май - на 05.05.2015г. е извършено текущо плащане в размер на 69 996.01лв. с ДДС.

м. август - на 14.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 215744.98лв. с ДДС.

м. август - на 19.08.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 178801.19лв. с ДДС.

м. септември - на 11.09.2015 г. е извършено окончателно плащане в размер на 145 253,03 лв. с ДДС.

Информация /изпълнен договор/

На 02.12.2015 г. е върната оригинална банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 18 795,00 лв.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022