„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Път към дунава -Развитие на пътна инфраструктура в трансграничната област Бекет-Оряхово, предпоставка за по-високо ниво на мобилност между Румъния и Бълг

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор №03713/24.06.2013г.

Преписка АОП: рег. №  9013772

Предмет на договора: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Път към дунава -Развитие на пътна инфраструктура в трансграничната област Бекет-Оряхово, предпоставка за по-високо ниво на мобилност между Румъния и България”

Изпълнител: „Баланс-М” ЕООД, гр. София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.2.

м. декември - на 03.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 7 980,00 лв.

м. август - на 05.08.2015 г. е извършено окончателно плащане в размер на 7980,00 лв.

Информация/изпълнен договор

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024