„Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор №06013/25.10.2013 г.

Преписка АОП: 00491-2013-0003

Предмет на договора: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

Изпълнител: “НИЕНА” ЕООД, гр.София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.2.

м. декември - на 01.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 17 850 лв.

Информация /изпълнен договор/

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024