„Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор №05413/12.09.2013 г.

Преписка АОП: 00491-2013-0002

Предмет на договора: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

Изпълнител: „ИСА 2000” ЕООД”, гр. София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.6.

м. декември - на 05.12.2014 г. е извършено текущо плащане в размер на 4 980 лв. с ДДС.

м. януари - на 28.01.2015 г. е извършено текущо плащане в размер на 250 000 лв. с ДДС.

м. август - на 14.08.2015 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 786717.50 лв. с ДДС.

Информация/изпълнение на договор/

м. август - на 25.08.2015 г. е освободена банкова гаранция за изпълнение на договор в размер на 42237.60 лв., на основание т.12 от договора.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024