„Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово-Крушовене/-Остров-/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово- Галово/- Остров- пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

Договор №05913/16.10.2013г.

Преписка АОП: 00491-2012-0003

Предмет на договора: „Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово-Крушовене/-Остров-/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово- Галово/- Остров- пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478”

Изпълнител: „Виагруп” ЕООД, гр. Плевен

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.5.

м. октомври - на 16.10.2014г. е извършено текущо плащане в размер на 6 960.98лв. с ДДС

м. ноември - на 17.11.2014г. е извършено текущо плащане в размер на 15 995.40лв. с ДДС

м. юни - на 16.06.2015 г. е извършено окончателно плащане по фактура №0000000836/15.06.2015 г. в размер на 1 506 312.25 лв. без ДДС.

м. юни - на 30.06.2015 г. е извършено окончателно плащане по фактура №0000000836/15.06.2015 г. на ДДС в размер на 301 262.45 лв.

Информация /приключване на договор/

м. юли - на 09.07.2015 г. е освободена банкова гаранция за изпълнение на договор в размер на 87 582 лв. на основание т.12 от договора.

 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024