„Подобряване на “Дневен център за стари хора” чрез реконструкция и ремонт”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

Договор №03512/30.08.2012г.

Преписка АОП: 00491-2012-0004

Предмет на договора: “Подобряване на “Дневен център за стари хора” чрез реконструкция и ремонт”

Изпълнител: „Братя Пашкулеви” ООД, гр. Брацигово

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.5.

м. януари - на 07.01.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 77 333.81 лв. с ДДС.

м. февруари - на 04.02.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 94 520.76 лв. с ДДС.

 м. юни - на 16.06.2015 г. е извършено окончателно плащане по фактура №0000001370/15.06.2015 г. в размер на 414 900.53 лв. без ДДС.

м. юни - на 30.06.2015 г. е извършено окончателно плащане по фактура № 0000001370/15.06.2015 г. на ДДС в размер на 82 980.11 лв.

Информация /приключване на договор/

м. юли - на 09.07.2015 г. е освободена банкова гаранция за изпълнение на договор в размер на 31 182.58 лв., на основание т. 12 от договора.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024