Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

Договор №00110/00311 от 21.02.2011 г.

Преписка АОП:  00491-2010-0003

Предмет на договора: „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Оряхово”

Изпълнител: "Агрофорест-сервиз" ЕООД, гр.Плевен

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.4.

м. март - на 30.03.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 8580,52 лв.

м. юли - на 02.07.2015 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 8580,52 лв.

Информация /приключване на договор/

м. юли - на 09.07.2015 г. е освободена парична гаранция за изпълнение на договор в размер на 11 106 лв., на основание т.11 от договора.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024