Покана №16/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Вторник, 07 Септември 2021

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: "Ремонт на площадка в двор на болница гр.Оряхово"

Покана с приложения/07.09.2021 г.

Образци/07.09.2021 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021