Училищен транспорт

         Транспорта на деца и ученици, подлежащи на задължително обучение на територията на община Оряхово, от населените места, в които няма училище или ДГ, до средищните и приемащите училища и ДГ, се осъществява с училищни автобуси.      

 

Всяка  учебна година,  за пътуващите деца и ученици е организиран безплатен транспорт,  до училищата и детските градини, с три училищни автобуса по утвърдено маршрутно разписание.

Община Оряхово разполага с три училищни автобуси:

1 -   Училищен автобус OTOYOL-IVECO”,   с рег. № ВР 09 86 CВ модел “M5014”, предоставен с приемо-предавателен протокол 24.11.2006 г.

2 - Училищен автобус “ISUZU”,   с рег. № ВР 09 85 СВ, модел „Turqoise”, предоставен с приемо-предавателен протокол 19.12.2009 г.

3 - Училищен автобус марка „Citroen Jumper”, 16 + 1 места, рег. № ВР 09 82 СВ, предоставен с приемо-предавателен протокол 23.12.2016 г.

Детски градини

Общински Детски градини

      Предучилищно образование на територията на Община Оряхово е обезпечено с четири Детски градини. В тях за учебната 2018-2019 година, се възпитават общо 286 деца. Две детски градини в град Оряхово и две детски градини в селата Селановци и Остров.

  Детските градини в общината са разпределени както следва:

Учебни заведения

Брой

Детска градина „Пролет”

Гр.Оряхово - 1

Детска градина „Дружба”

Гр.Оряхово - 1

Детска градина „Слънчице”

с. Остров - 1

Детска градина „Мир”

 

с.Селановци - 1

Общо

4

 Детски градини

Наименование на детското заведение

Адрес

Директор

Телефон за контакти

Ел. поща

интернет страница

Яслена група

1.

Детска градина „Пролет”

Гр.Оряхово

Гр. Оряхово

ул."Н.Вапцаров",№ 31

Венелина Йонова

09171/ 39-13

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

да

2.

Детска градина „Дружба”

Гр. Оряхово

Гр. Оряхово

ул. „Алея на Мира” № 1

Мариела Личкова

0894385027

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

не

3.

Детска градина „Слънчице”

с. Остров

с. Остров

ул." Искър" № 17

Веселина Атанасова

0894385034 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

интернет страница: dg-ostrov.eu

не

4.

Детска градина „Мир”

с.Селановци

с.Селановци

ул."Ал. Стамболийски" 127А

Силвия Монова

09172 / 20-89 

0894385025

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

интернет страница:

 

dg-selanovci.kidbg.info

да

Училища

  1. Общински училища

        В община Оряхово има 5 училища. Учениците могат да получат основно и средно образование (общо и професионално). Образователната система в Община Оряхово е оптимално структурирана. Тя включва общо 5 /пет/ училища: Три училища в града / едно средно и две начални/ и две основни в селата Селановци и Остров.

         За настоящата учебната 2018-2019 година на територията на Община Оряхово се обучават 810 ученици в училищата. От тях подлежащи на записване в първи клас за учебната 2018-2019 година са били общо: 76 деца , а записани в първи клас за учебната 2018-2019 година са били общо: 74 деца.

        

Училищата в общината са разпределени както следва:

Учебни заведения

Брой

Начални училища

2

Основни училища

2

Средно училище

1

Общо

5

 

           Средно училище "Христо Ботев" гр.Оряхово;

           Адрес на управление:

ул. "Коста Лулчев" №23

           E-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           Интернет страница:

www.suorqhovo.com

           Тел: 09171 / 23-53;

                       0879124007

             Факс: 09171/ 22-13

 

Директор : Силвия Цветкова Михайлова

                   Тел: 0879124007

 

Начално училище „Св.св.Кирил и Методий" гр.Оряхово;

           Адрес на управление:

ул."9-ти ноември",№ 23

           E-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           Интернет страница:

           Тел: 09171 / 23-21;

 

Директор : Силвия Любозарова Маринова

                   Тел: 0894 385033

 

Начално училище „Д – р Петър Берон” гр.Оряхово ;

           Адрес на управление:

ул."Н.Вапцаров",№ 31

           E-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           Интернет страница:

           Тел: 09171 / 30-67;

 

Директор : Фатме Исмедова Фейзиева

                   Тел: 0894385022

 

 

           Основно училище„Христо Ботев" с.Остров;

           Адрес на управление:

ул."Г.Димитров" № 16

           E-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           Интернет страница:

www.oy-ostrov.eu

           Тел: 09175 / 23-31;

 

Директор : Лидия Детелинова Николова

                   Тел: 0894385035

 

Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Селановци;

           Адрес на управление:

ул."Първи май" № 5

           E-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           Интернет страница:

www.ouvaptsarov-selanovtsi.info

           Тел: 0894385032;                        

 

Директор : Надя Йорданова Ставрева

                   Тел: 0894385032

Образование

В община Оряхово има 11 учебно-възпитателни заведения, както следва:


- ЦДГ “Дружба” – гр. Оряхово; тел:09171/4162
- ОДЗ “Пролет” – гр. Оряхово; тел:09171/3116, официален сайт:  http://odzorqhovo.com/
- ЦДГ “Слънчице” – с. Остров; тел:09175/392
- ОДЗ “Мир” – с. Селановци тел:09172/2089 ,    официален сайт:  http://odzselanovci.com/about.php
- НУ “Д-рПетър Берон” – гр. Оряхово; тел: 09171/3067
- НУ “Св.св. Кирил и Методий” – гр. Оряхово; тел:09171/2321
- ОУ “Христо Ботев” – с. Остров. тел: 09175/331
- ОУ “Н.Й.Вапцаров” – с. Селановци. тел:09172/2178
- СОУ “Христо Ботев” – гр. Оряхово – общо образователно; тел:09171/2213
- ОДК – гр. Оряхово. тел:09171/3162

В ОДК - гр.Оряхово има 23 школи и кръжоци с общо 395 деца.

Подкатегории

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024