Покана-закриваща пресконферениция по проект

 

П О К А Н А

 

 Община Оряхово организира закриваща пресконференция във връзка с изпълнението на проект "ДУХОВАТА МУЗИКА НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ",реф.№CB007.1.11.273ДоговорРД-02-29-269/22.11.2016, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г..

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и резултатите по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 14.11.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в галерията на община Оряхово.

 

ПРОГРАМА

"Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм"

Дата :14.11.2018

Място :Оряхово

11:00 - 11:30

Регистрация на участниците

 

11:30 - 11:40

Официално откриване и приветствена реч

11:40 - 12:10

Презентация на резултатите от проекта

12:10 - 12:30

Питания и дискусия

12:30 - 13:00

Закриване на събитието и кетъринг

 

 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Съдържанието на тази публикация бе публикувано със съдействието на Европейския съюз чрез програмата Interreg-IPA CBC България-Сърбия, CCI No CB007.1.11.273.
Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Оряхово и по никакъв начин не може да бъде отразено в мнението на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.

 The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–SerbiaProgramme.

 The content of this publication has been published with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI No CB007.1.11.273.
The contents of this publication are the sole responsibility of the Oryahovo Municipality and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

 

Управлението на Община Оряхово премина в ръцете на участниците в инициативата -„Мениджър за един ден“

HR 2 HR1

За поредна година Община Оряхово прие участници в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България  - „Мениджър за един ден“.

Христина Цонева – Секретар на Общината посрещна младите мениджъри, които днес работиха в администрацията, заемайки ръководни постове. След топлото посрещане те имаха среща с кмета на Община Оряхово Росен Добрев. Той  запозна накратко младежите с властовите функции на местната и изпълнителна  власт. Пожела им след години те да са мениджъри на общината, но не само за един ден. В ролята на кмет на община Оряхово бе Симона Балева. В края на работния  ден мениджърите получиха Сертификат за участие в националната инициатива „Мениджър за един ден” 2018.

Дирекция АООКСХД в Община Оряхово, които бяха ангажирани с логистиката на мероприятието благодари на участниците – Венелина Михайлова, Даниел Георгиев, Илейн Тошева, Симона Балева, Симона Цекова, София Янина. 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023