23.01.2023г. започва събирането на дължимите налози за местни данъци и такси към община Оряхово.

Създадена на Понеделник, 23 Януари 2023

           Дирекция ФСДДСП и З- МДТ при община Оряхово, уведомява, че от днес- 23.01.2023г. започва събирането на дължимите налози за местни данъци и такси към община Оряхово.

           Сумите може да платите:

-          в брой или чрез ПОС терминално устройство на касите в Центъра за административно обслужване при община Оряхово- ст.101,

-          с банков превод към банка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, IBAN- BG73IABG74948401358300 BIC- IABGBGSF

-          в пощенски клон – с пощенски запис или на каси на Български пощи

-          на каси на Изипей

-          чрез мобилното приложение – icard

 

На предплатилите Данък върху недвижимите имоти и Данък върху превозните средства за цялата 2023г. в срок до 02.05.2023г., ще ползват отстъпка от 5%

Задълженията може да платите и на вноски:

-          Данък недвижим имот- на две вноски- до 30.06.2023г. и 31.10.2023г.

-          Данък превозни средства - на две вноски- до 30.06.2023г. и 31.10.2023г.

-          Такса битови отпадъци- на три вноски- 30.04.2023г, 31.07.2023г. и 31.10.2023г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024