ИЗГАРЯНЕТО НА СТЪРНИЩА, СУХИ ТРЕВИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ Е ЗАБРАНЕНО !!!

Създадена на Понеделник, 09 Август 2021

 

ИЗГАРЯНЕТО НА СТЪРНИЩА, СУХИ ТРЕВИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ Е ЗАБРАНЕНО !!!

 

НАРУШИТЕЛИТЕ НА ТАЗИ ЗАБРАНА НОСЯТ

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА

 

МВР И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ – ПАРИЧНА ГЛОБА В

 

РАЗМЕР ДО 2000 ЛЕВА !!!

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОПОЖАРЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ СЕ ПОДАВА ВЪВ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024