Информация свързана с преброяването -15.06.2020г

Създадена на Понеделник, 15 Юни 2020

На 15.06.2020г. от 10.00ч.в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Оряхово ет.3 се проведе заседание на Общинска преброителна комисия гр. Оряхово, област Враца по провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, определена със Заповед № РД-05-626/10.06.2020г. на председателя на НСИ при следния проект за дневен ред:

 1. Приемане на правилник за цялостната дейност на комисията и организационен план за дейностите по подготовката и провеждането на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021г.на територията на община Оряхово.

 2. Разглеждане и приемане на инструкция и график на дейностите по подготовка и провеждане на Преброяването 2021г.

 3. Дейности свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сградите и жилищата в община Оряхово.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023