Обява-пръскане

Създадена на Петък, 25 Октомври 2019

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

            В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-27/23.10.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 31.10.2019 г. до 01.11.2019 г. от 17:30 до 21:00 часа ще се третира пшеница с продукт за растителна защита/препарат:

-          ДЕЦИС – инсектицид- с карантинен срок - дни при доза 8 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител – листни въшки.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово на 31.10.2019г.:

-          Масиви 2; 6; 7; 8   – 700 дка, отстояние от населено място 2 км. отстояние от съседно селище на 1 км.

-          Масив 12   – 210 дка, отстояние от населено място 1 км. отстояние от съседно селище на 3 км.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023