Заповед за промяна на секция

Заповед за промяна адреса на секция №003

Списък кметства

С П И С Ъ К

на кметствата от Община Оряхово, в които ще се произвеждат избори за кметове

 на кметства на 27 Октомври 2019 г.

/с-но Решение № 1131-МИ/18.09.2019 г.

 

            1.Кметство с.Селановци, Община Оряхово

             2.Кметство с.Остров, Община Оряхово

             3.Кметство с.Лесковец, Община Оряхово

Сайт-избори

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес

Заповед за комисия за СИК

Заповед за комисия за СИК

Подкатегории

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024