Заповед РД-11-364/19.09.2022г.

Заповед РД-11-364/19.09.2022г.

Заповед РД-11-329/29.08.2022г.

Заповед РД-11-329/29.08.2022г.

Заповед РД-11-328/29.08.2022г.

Заповед РД-11-328/29.08.2022г.

Заповед РД-11-317/22.08.2022г.

Заповед РД-11-317/22.08.2022г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024