Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Информация за собствениците на домашни кучета 22 Февруари 2021 788
Заповед по Закона за местните данъци и такси за определяне районите и периодичността на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Оряхово 03 Ноември 2020 814
Наредба за животните на територията на Община Оряхово 17 Юли 2020 1128
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 19 Февруари 2020 1170
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2019 г. 17 Февруари 2020 1132
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2019 г. 17 Февруари 2020 1051
План за устойчиво енергийно развитие 13 Ноември 2019 1174
Годишен отчет за 2018 по ЗЕЕ 12 Ноември 2019 1129
План сметка-отпадъци 11 Ноември 2019 1189
Програма ВЕИ 05 Ноември 2019 1353
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024