Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Обява за пръскане за юни 17 Юни 2022 544
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ЕО 13 Май 2022 504
Решение от РИОСВ Враца за Програмата за управление на отпадъците с период на действие 2021 - 2028 г. 12 Май 2022 427
2. Проект на Програма за управление на отпадъците с период на действие 2021 – 2028 г. 14 Март 2022 491
1. Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Оряхово с период на действие 2021 – 2028 г. 14 Март 2022 498
Заповед по ЗМДТ от 2021 с прилож. 11 Ноември 2021 685
Обществено обсъждане на проект на Програма за енергийна ефективност на територията на Община Оряхово. 19 Октомври 2021 671
Проект на Програма за ЕЕ на Община Оряхово 2021 - 2027 г. 13 Август 2021 779
Искане и Информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на “Променергомонтаж" АД 13 Юли 2021 777
Уведомление за ИП за оползотворяване на СО на „Променергомонтаж”АД 02 Юни 2021 739
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024