Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети,,СЕС" за I-во трим.2022 год. на община Оряхово 29 Април 2022 463
Отчет на Капиталови разходи за I-во трим.2022 год. на община Оряхово 29 Април 2022 476
Отчет на Бюджет за I-во трим.2022 год. на община Оряхово 29 Април 2022 448
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 год. 11 Април 2022 491
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.03.2022г. 11 Април 2022 479
Отчети ,,СЕС,, към 31.03.2022г. 11 Април 2022 442
Бюджетна прогноза за 2022-2025 год. 30 Март 2022 567
Обществено обсъждане на проект на бюджет-2022г. 21 Март 2022 558
Отчет на Капиталови разходи към 28.02.2022г. 14 Март 2022 456
Отчети ,,СЕС" към 28.02.2022 год. 14 Март 2022 467
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024