Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м.06.2022 год. 14 Юли 2022 433
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.06.2022 год. 14 Юли 2022 421
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.05.2022 год. 10 Юни 2022 454
Месечен отчет на ,,СЕС,, за м.05.2022г. 10 Юни 2022 431
Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.05.2022 г. 10 Юни 2022 469
Отчет на Касово изпълнение на бюджета към 30.04.2022 год. 12 Май 2022 540
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2022г. 12 Май 2022 517
Месечни отчети на ,,СЕС,, към 30.04.2022 год. 12 Май 2022 494
Начален план на Бюджет 2022 год. на Община Оряхово 05 Май 2022 461
Първоначален план на Капиталови разходи за 2022 год. на Община Оряхово 03 Май 2022 483
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024