Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.10.2022г. 18 Ноември 2022 402
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.10.2022г. 18 Ноември 2022 453
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.10.2022г. 18 Ноември 2022 434
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то трим.2022г. 27 Октомври 2022 420
Отчет на капиталови разходи за III-то трим.2022г. 27 Октомври 2022 411
Отчети ,,СЕС" за III-то трим.2022г. 27 Октомври 2022 373
Месечни отчети ,,СЕС" към 30.09.2022г. 18 Октомври 2022 388
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.09.2022г. 18 Октомври 2022 385
Месечен отчет на бюджет към 30.09.2022г. 18 Октомври 2022 365
Бюджетна прогноза II-ри етап 2022г. 20 Септември 2022 419
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024