обява за НУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Оряхово

Създадена на Сряда, 11 Октомври 2023

                  Публичен търг с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на общински недвижим имот частна собственост: Първи търг.                                                      

Предмет на търга : Обект Помещение за продажба на закуски, пакетирани храни, сладкарски изделия и сокове” с ПП 20 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на НУ ”Св.св. Кирил и Методий” гр.Оряхово

ЗАПОВЕД

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024