Заповед на Директора на ОД"Земеделие" - Враца издадена във връзка с чл.37 в ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Заповед на Директора на ОД"Земеделие" - Враца издадена във връзка с чл.37 в ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Обявление за изготвени предварителни регистри по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ на имотите за землища на община Оряхово за стопанската 2023/2024 г

Обявление за изготвени предварителни регистри по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ на имотите за землища на община Оряхово за стопанската 2023/2024 г

Протокол по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ-2023г.

протокол по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2023 г. Приложение №3, 2.Списък на имоти за общо ползване и 3.Правила за ползване на пасища от ОПФ.

спр инд пол23

правила 2

общо полз23

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024