Заповед № 244/02.10.2023 г.землище гр.Оряхово и Заповед № 247/02.10.2023 г.землище Селановци

Заповед № 244/02.10.2023 г.землище гр.Оряхово и Заповед № 247/02.10.2023 г.землище Селановци

Заповеди за землище Галово и Горни Вадин по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Заповеди за землище Галово и Горни Вадин по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Заповеди по реда на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩА НА ДОЛНИ ВАДИН,ЛЕСКОВЕЦ И ОСТРОВ

Заповеди по реда на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩА НА ДОЛНИ ВАДИН,ЛЕСКОВЕЦ И ОСТРОВ

График за срещи между ползватели на земеделска земя по землищата на територията на община Оряхово и Мизия във връзка с процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

График за срещи между ползватели на земеделска земя по землищата на територията на община Оряхово и Мизия във връзка с процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024